Regualmin i dokumenty do pobrania

Zmiana Statutu 2022

Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie płatności

Regulamin Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Schemat struktury organizacyjnej Żłobka Samorządowego w Zdzieszowiach

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zaświadczenie lekarskie

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Karta zapisu dziecka

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz osób upoważnionych do odbierania

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wypowiedzenie umowy o korzystanie z usług Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

Zarządzenia dotyczące funkcjonowania Żłobka w czasie stanu epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie zmiany w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach + wniosek o objęcie dziecka opieką żłobkową.

Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie zmiany Procedur Funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach na czas stanu epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia Procedur Funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach na czas stanu epidemii COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 1 – oświadczenie rodziców