Regualmin i dokumenty do pobrania

Regulamin organizacyjny Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Schemat struktury organizacyjnej Żłobka Samorządowego w Zdzieszowiach

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zaświadczenie lekarskie

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Karta zapisu dziecka

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz osób upoważnionych do odbierania

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wypowiedzenie umowy o korzystanie z usług Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

Zarządzenia dotyczące funkcjonowania Żłobka.

Zarządzenie Nr 12/20213 w sprawie wprowadzenia procedur rekrutacji do Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.

Zarządzenie nr 11/2023 dyrektora Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.

Uchwała nr XLV/365/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

Uchwała NR XLIIJ 3 38/ 2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnla 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyźrywienie w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Uchwała nr xlh/338/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Uchwała zmiany Statutu 2022